Montering

Utvendig montering

Utvendig monteres merkene i nedre hjørne av vinduene til soverom. På denne måten kan brann- og redningsmannskaper enkelt stadfeste soverom ved ytre befaring. Dette gjør at man selv på den mørkeste natten kan vite med trygghet hvor husets soverom befinner seg.

Hjørnet på vinduet vaskes fri for smuss/støv, før man fester merkene.

Innvendig montering

Innvendig monteres merkene i nedre hjørne av dørene til husets soverom. På lik linje med de utvendige merkene, er det viktig at monteringsområde først vaskes fri for støv/smuss, før man monterer merkene.

De innvendige merkene er mindre i størrelse enn de utvendige, slik at de er mer diskret i hverdagen.

Merkene har fem års heft-garanti. Merket tåler vann,kulde,snø,frost, men dette forutsetter at montering er gjort på riktig måte.

Meny